pondělí 31. května 2021

Naši žáci se k nám vracejí zpět na středoškolské praxe

Jednou z našich bývalých žaček, která takto realizovala svou odbornou praxi je i Sabča Vondráková, která na naší škole skončila v pátém ročníku v červnu 2015 a v uplynulých týdnech absolvovala jako studentka vychovatelství SŠ v Bojkovicích odbornou praxi na naší škole. 

Děti ve školní družině si užívaly přítomnosti studentky pedagogické školy, Sabiny Vondrákové, která u nás absolvovala týdenní praxi. Sabča měla za úkol seznámit se s prací vychovatelky ve školní družině, vytvořit pro děti nějaké aktivity a činnosti, při kterých by si ověřila získané znalosti při studiu na Církevní střední škole pedagogické a sociální v Bojkovicích. Po seznámení se s prostředím a předpisy ve školním zařízení si Sabča připravila aktivity na jarní téma. Děti luštily křížovky, povídaly si o ochraně přírody, o tom, jak je důležitá voda. Menší vymalovávaly pracovní listy a starší kreslily temperou motýly a kytičky. Samozřejmě probíraly, co všechno teď kvete v naší přírodní rezervaci Drahy. Sabča si také s dětmi zahrála nejrůznější logické a deskové hry. Díky pěknému počasí mohla vyzkoušet, že děti mají nejraději pohyb na čerstvém vzduchu a moc rády využívají školní hřiště k míčovým hrám. Také udělala velkou radost hlavně děvčatům, když si s nimi zatančila a zahrála jim na klávesy. Děvčata byla nadšená a nerada se se Sabčou na konci týdne loučila. Na rozloučenou jí děvčata nakreslila spoustu obrázků. Sabči se u nás ve škole moc líbilo a slíbila, že se na nás přijde podívat i příští rok, kdy bude opět na pedagogické praxi. Sabince moc děkujeme za příjemnou změnu, která nás všechny navzájem obohatila. Přejeme jí hodně úspěchů při studiu a ať se jí všechno daří.

pátek 21. května 2021

Volby do školské rady

Ve dnech 14. až 18. června 2021 se zákonní zástupci žáků mohou dostavit k hlasování, a to v době od 13:00 do 15:00 hodin, ve čtvrtek bude tato doba prodloužena do 17:00 hodin.

Ve vstupní hale školy si vyzvednou hlasovací lístky, na kterých dva vybrané kandidáty označí křížkem před jménem. Takto upravený hlasovací lístek vhodí do hlasovací urny.                                                                                                                                               

Dle volebního řádu může za každého žáka volit pouze jeden zákonný zástupce.

Na základě návrhů na informativních anketních lístcích byl sestaven následující seznam kandidátů:   

Petr Baček 

Adam Bobčík

Aleš Bobčík

Kitty Hermanová

Michaela Jančová

Dana Křápková

Petra Lečbychová

Jana Štefaníková

Petra Zámečníková

Tomáš Zimčík

čtvrtek 20. května 2021

Už zase skáčeme, běháme, házíme, chytáme...

Konečně nám opatření, související s pandemií Covidu, dovolila cvičit v rámci vyučování, ale pouze venku. To nám vyhovuje a naplno toho využíváme. Dvouhodinovky tělocviku probíhají na místním fotbalovém hřišti a na multifunkčním hřišti, kde máme spoustu možností sportovního vyžití. A tak se snažíme navrátit do kondice, kterou jsme měli před distanční výukou. Jde to pomalu, ale baví nás to a snažíme se. Pokud neprší, máme i hodiny pohybu navíc. Víc o naší snaze napoví fotogalerie.


neděle 9. května 2021

Slunce, voda, vítr.....

... jak tyto obnovitelné zdroje pomáhají při výrobě elektrické energie se dozvěděli žáci 4. a 5. ročníku naší školy při online exkurzi v těchto elektrárnách. Pro bystré žáky byly připraveny odměny. Ve IV. třídě byl nejbystřejší Matyáš Jelínek a v V. třídě zvítězila Anetka Zimčíková.