pondělí 31. května 2021

Naši žáci se k nám vracejí zpět na středoškolské praxe

Jednou z našich bývalých žaček, která takto realizovala svou odbornou praxi je i Sabča Vondráková, která na naší škole skončila v pátém ročníku v červnu 2015 a v uplynulých týdnech absolvovala jako studentka vychovatelství SŠ v Bojkovicích odbornou praxi na naší škole. 

Děti ve školní družině si užívaly přítomnosti studentky pedagogické školy, Sabiny Vondrákové, která u nás absolvovala týdenní praxi. Sabča měla za úkol seznámit se s prací vychovatelky ve školní družině, vytvořit pro děti nějaké aktivity a činnosti, při kterých by si ověřila získané znalosti při studiu na Církevní střední škole pedagogické a sociální v Bojkovicích. Po seznámení se s prostředím a předpisy ve školním zařízení si Sabča připravila aktivity na jarní téma. Děti luštily křížovky, povídaly si o ochraně přírody, o tom, jak je důležitá voda. Menší vymalovávaly pracovní listy a starší kreslily temperou motýly a kytičky. Samozřejmě probíraly, co všechno teď kvete v naší přírodní rezervaci Drahy. Sabča si také s dětmi zahrála nejrůznější logické a deskové hry. Díky pěknému počasí mohla vyzkoušet, že děti mají nejraději pohyb na čerstvém vzduchu a moc rády využívají školní hřiště k míčovým hrám. Také udělala velkou radost hlavně děvčatům, když si s nimi zatančila a zahrála jim na klávesy. Děvčata byla nadšená a nerada se se Sabčou na konci týdne loučila. Na rozloučenou jí děvčata nakreslila spoustu obrázků. Sabči se u nás ve škole moc líbilo a slíbila, že se na nás přijde podívat i příští rok, kdy bude opět na pedagogické praxi. Sabince moc děkujeme za příjemnou změnu, která nás všechny navzájem obohatila. Přejeme jí hodně úspěchů při studiu a ať se jí všechno daří.