úterý 30. března 2021

Environmentální vyúčtování ZŠ Horní Němčí za rok 2020

 Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,08 t. Na každého obyvatele tak připadá  kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 0,95 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

Nebylo nutné vytěžit 46,90 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2 krát.

Došlo také k úspoře 482,81 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 483 krát.

Podařilo se recyklovat 46,02 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 2 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 1,62 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 289 1€ mincí, nebo 2,01 kg hliníku, který by stačil na výrobu 134 plechovek o objemu 0,33 l. 

neděle 28. března 2021

Zadání práce pro distanční výuku od 29. do 31. 3. 2021

POZOR!!! Od čtvrtka 1. 4. do pondělí 5. 4. 2021 jsou Velikonoční prázdniny. Výuka i konzultace nebudou v těchto dnech probíhat.

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník Prvňáčci_29_31_3.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

2. ročník DV2 29032021.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

3. ročník Domácí úkoly 29 - 31 3. třída.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

4. ročník Úkoly 4. ročník 29. 3. - 31. 3..pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

5. ročník Úkoly od 29. 3. do 31. 3. 5. ročník.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

sobota 27. března 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení 

do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 

V domě od čtvrtku 1. 4. 2021 do pondělí 5. 4. 2021 jsou velikonoční prázdniny. Výuka v těchto dnech nebude probíhat.

Všichni žáci ZŠ Horní Němčí se tedy budou i nadále vzdělávat distančně. 3. ročník bude mít od 6. 4. 2021 platný nový rozvrh on-line výuky:neděle 21. března 2021

Zadání práce pro distanční výuku od 22. do 26. 3. 2021

ÚKOLY

POZOR!!! V pondělí budou zrušeny on-line hodiny z důvodu odstávky internetu v části obce Horní Němčí, která zasáhne i ZŠ. Off-line konzultace budou probíhat dle domluvy.

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník PRVŇÁČCI_22_26_3.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

2. ročník DV2 22032021.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

3. ročník dú 3. třída 22.-26.3.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

4. ročník Úkoly 4. ročník 22. 3. - 26. 3..pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

5. ročník Úkoly od 22. 3. do 26. 3. 5. ročník.pdf | Ulož.to (ulozto.cz)

Organizace výuky od 22. 3. 2021 - informace MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Všechny ročníky tedy i nadále zůstávají v režimu distanční výuky.


neděle 14. března 2021

Zápis do prvního ročníku ZŠ

Zápis k povinné školní docházce 
na Základní škole Horní Němčí, okres Uherské Hradiště 
proběhne v úterý a středu 27. a 28. 4. 2021.

Časový rozvrh zápisu bude upřesněn.

Vzhledem k doporučení MŠMT proběhne zápis s největší pravděpodobností bez přítomnosti dětí. Rodiče předškoláků budou informováni dopisem. V případě, že dopis neobdržíte, kontaktujte, prosím, školu na e-mail: zshornemci@gmail.com nebo tel. 728 383 172.

K zápisu přinesou rodiče vyplněnou přihlášku nebo žádost o odklad (ke stažení níže) a dále rodný list dítěte.

Přihlášku k zápisu je možné stáhnout zde (klikni na zde, zadej heslo pro stažení zshn). Vyplněné přihlášky přineste do školy v den zápisu. Případně zašlete do školy poštou nebo osobně dejte do schránky. Využít můžete také zaslání pomocí datové schránky nebo e-mailem (v tomto případě musí být žádost elektronicky podepsána) na adresu zshornemci@gmail.com nejpozději do 30. 4. 2021. V souladu se zákonem budou výsledky zápisu zveřejněny na webu školy (www.zshn.cz) a také na dveřích školy.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházkystáhněte si žádost o odklad povinné školní docházky zde (klikni na zde, zadej heslo pro stažení zshn). Vyplněné žádosti o odklad přineste do školy v den zápisu. Případně zašlete poštou nebo osobně dejte do schránky. Využít můžete také zaslání pomocí datové schránky nebo e-mailem (v tomto případě musí být žádost elektronicky podepsána) na adresu zshornemci@gmail.com nejpozději do 30. 4. 2021. Aby mohla být žádost úspěšně vyřízena musí obsahovat 2 přílohy: 1. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 2. doporučující posouzení odborného lékaře neb klinického psychologa.

Postup pro podání žádosti o odklad je následující:
  • Zákonný zástupce požádá od 1. dubna do 30. dubna 2021 o odklad.
  • Zákonný zástupce může podat žádost bez doporučujících posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa s tím, že ji dodá později. ředitel školy pak přeruší správní řízení a vyzve zák. zástupce, aby příslušná doporučení doložil, přičemž stanoví lhůtu, do kdy tak má učinit.

sobota 13. března 2021

Zadání domácí práce rpo distanční výuku na týden od 15. do 19. 3. 2021

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://ulozto.cz/tamhle/SlOVvgydCqAs

2. ročník https://ulozto.cz/tamhle/4FUtr5j3EG9R

3. ročník https://ulozto.cz/tamhle/uh9UNbxB4snS

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/8ymuSOdi13yf

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/r7FIKNSb7xru

pondělí 1. března 2021

Oznámení o určení základních škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod

 V souladu s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 budou od 01. března do 19. března 2021 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let tyto základní školy v ORP Uherský Brod:

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště

ředitel p. Bohuslav Jandásek, tel. 777 634 855

provozní doba pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ředitel Mgr. Zdeněk Moštěk, tel. 775 630 433 případně 603 335 689

provozní doba pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin

Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště,  Štefánikova 460, Bojkovice,

ředitel  Mgr. Zdeněk Ogrodník, tel. 773 460 220

provozní doba pondělí-pátek od 7:00 do 17:00 hodin

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

         zaměstnanci bezpečnostních sborů,

        zaměstnanci obecní policie,

        zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

        zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

        zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona    č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

        sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

        sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

        zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

        zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

        zaměstnanci Finanční správy České republiky,

        příslušníky ozbrojených sil,

        zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

        pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

        zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

        zaměstnanci zařízení školního stravování,

        zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

        zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitele základní školy tohoto oznámení.

Provozní doba základních škol je pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin, po dohodě s rodiči může být upravena.

Městský úřad Uherský Brod

Odbor školství, kultury a sportu

Markéta Gajdůšková v. r.

vedoucí odboru