Proč chodit k nám do školy

Jistě je všude okolo spousta škol. My jsme si ovšem jistí tím, že se naše škola od ostatních liší. Liší se svou filosofií výuky, svým přístupem k žákům, prostředím. To, co nás odlišuje od ostatních škol se dá stručně shrnout do několika vět, kterým říkáme vize školy.

Přihlásit děti k výuce na ZŠHN znamená přivést je do podnětného prostředí, kam budou rády docházet, kam se budou rády vracet a budou na něj v dobrém vzpomínat. Naším hlavním cílem je spokojenost žáků a maximalizace jejich úspěchu. Jsme přesvědčeni, že k tomu máme ty nejlepší podmínky.

Jaká je naše vize?

Individuální přístup k žákům je u nás samozřejmostí. Neopomíjíme však důležitost vzájemné spolupráce. Na škole žijeme jako jedna velká komunita, ve které se všichni známe, kooperujeme na společných projektech a pracujeme na splnění společných cílů. Pracujeme v málo početných třídách a prostorných učebnách.

Jsme vždy co nejblíž přírodě. Pravidelná výuka ve venkovním prostředí je pro nás standardem.


Chápeme důležitost cizích jazyků. I proto je pro nás vysoká úroveň výuky angličtiny důležitá a ze stejného důvodu vyučujeme angličtině již od prvního ročníku.


Vždy se snažíme, aby děti objevovaly svět kolem sebe pokud možno samostatně. Chápeme ale, že k velkým objevům je zapotřebí vědomostní základ, který chceme našim žákům předat v té nejlepší podobě.


Hodnocení výsledků chápeme především jako zdroj motivace k dalšímu poznávání a učení. Píšeme dětem sice známky (dnes už ale ne ve všech předmětech), zároveň s tím jim však poskytujeme zpětnou vazbu v podobě toho, v čem vynikají i toho, na čem by měly zapracovat. Důležité je pro nás i sebehodnocení žáků. Díky tomuto přístupu můžeme naši výuku posunout na ještě vyšší úroveň.

V našem týmu pracují vysoce motivovaní a kvalifikovaní pedagogové ochotní poskytnout našim žákům vždy něco navíc.

Našim žákům bezplatně nabízíme celou škálu různorodých mimoškolních aktivit.


Kvalita naší školy je podepřena spoluprací s Ústavem školní pedagogiky FHS UTB Zlín.