pátek 21. května 2021

Volby do školské rady

Ve dnech 14. až 18. června 2021 se zákonní zástupci žáků mohou dostavit k hlasování, a to v době od 13:00 do 15:00 hodin, ve čtvrtek bude tato doba prodloužena do 17:00 hodin.

Ve vstupní hale školy si vyzvednou hlasovací lístky, na kterých dva vybrané kandidáty označí křížkem před jménem. Takto upravený hlasovací lístek vhodí do hlasovací urny.                                                                                                                                               

Dle volebního řádu může za každého žáka volit pouze jeden zákonný zástupce.

Na základě návrhů na informativních anketních lístcích byl sestaven následující seznam kandidátů:   

Petr Baček 

Adam Bobčík

Aleš Bobčík

Kitty Hermanová

Michaela Jančová

Dana Křápková

Petra Lečbychová

Jana Štefaníková

Petra Zámečníková

Tomáš Zimčík