středa 8. listopadu 2023

Když učí budoucí paní učitelky

Naše škola je díky spolupráci s Ústavem školní pedagogiky fakultní školou Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. I v tomto školním roce navštěvuje skupinka studentů učitelství pro první stupeň hodiny vedené našimi učiteli, kteří v rámci pilotáže ověřují práci a poslání provázejících učitelů.
Dnes, mimo jiné, vedli studentky dvouhodinovku tělesné výchovy ve spojené skupině druháků a třeťáků. Dětem se jejich tělocvik líbil a my jim přejeme, aby u profese učitele, kterou vystudují, vydrželi.