čtvrtek 14. října 2021

Den stromů - projektový den s ČSOP Pantoflíček

Zem byla mokrá po nočním dešti a na obloze visela další dávka deště. Mezi těmito dvěma jevy se nám podařilo prožít pěkný projektový den s názvem „V bělokarpatském lese“. Uspořádali jsme ho ve spolupráci s ČSOP Pantoflíček v rámci Dne stromů.

Děti se na tento den pečlivě připravovaly pod vedením svých učitelek. Učily se poznávat stromy, keře, houby i další rostliny, a to i ty jedovaté. Chodby školy jsou vyzdobené dětskými pracemi s tématem přírody. Na začátku tohoto dne složily jednotlivé třídy básničku na určený strom. Pak se všichni postupně po třídách vydali až k altánku u závory. Zde na ně čekala 4 stanoviště s úkoly. Na prvním bylo poznávání stromů, druhé stanoviště se zaměřilo na houby, na třetím se děti seznámily a také poznávaly jedovaté rostliny a na posledním, již tradičně, dostaly všetečné otázky od paní Vlasty Ondrové, vedoucí ČSOP Pantoflíček. Někteří tak poprvé viděli klokočí, zkamenělé dřevo nebo sršní hnízdo. Výkony na jednotlivých stanovištích byly obodovány. Součet bodů určil vítěze v jednotlivých ročnících.

Vyhodnocení se uskutečnilo až následující den ve škole. Vítězi se stali a hodnotné knihy o přírodě obdrželi tito žáci:

1. ročník  Ema Habartová

2. ročník Libor Kadlček

3. ročník David Janča

4. ročník Michaela Borýsková

5. ročník Eliška Rybnikářová

Odměnou pro všechny byla hezká vycházka s pobytem v přírodě, která trvala celé dopoledne.