pondělí 4. října 2021

Hodina pohybu navíc i v tomto školním roce

I přesto, že MŠMT neposkytlo Asociaci školních sportovních klubů prostředky na pokračování úspěšného projektu Hodina pohybu navíc (později Sportuj ve škole), rozhodli jsme se, že děti na naší škole si tento oblíbený kroužek zaslouží a proto v něm pokračujeme ve vlastní režii. Každý pátek po vyučování se schází 18 dětí z 1., 2. a 3. třídy v hodině pohybu navíc. Tak jako v minulých letech se věnujeme i letos převážně míčovým hrám. Díky pěknému počasí využíváme hlavně hřiště na školním dvoře. Pohyb děti baví.