úterý 13. října 2020

Od středy 14. 10. 2020 přechází škola na distanční výuku

Vážení rodiče,

vzhledem k vydaným opatřením se od zítřejšího dne (středa 14. 10. 2020) uzavírají i první stupně ZŠ pro prezenční výuku a přechází se na výuku vzdálenou.

Protože omezení přítomnosti žáků je prozatím stanoveno na období do 23. 10., na které navazují prázdniny (od 26. 10 do 30. 10.) rozhodli jsme se v tomto krátkém období přistoupit dočasně ve všech ročnících ke vzdělávání stejným způsobem, který jsme aplikovali v jarním období. Pokud by byla opatření prodloužena, je naše škola připravena vést on-line výuku přes aplikaci MS Teams a to v 3. – 5. ročníku podle alternativního rozvrhu pro distanční vzdělávání se zaměřením na hlavní předměty. V 1. a 2. ročníku by vše probíhalo i nadále pouze formou zasílání úkolů + odkazů na kontaktní videa s možným vzdělávacím obsahem. Jsme přesvědčeni, že tato cesta je v těchto ročnících rozumná.

V případě, že by bylo distanční vzdělávání prodlouženo, budeme tedy v prvním listopadovém týdnu přecházet v 3. až 5. ročníku na hybridní výuku v kombinaci on-line hodin (ČJ, AJ, M, ČAS) a zadávání úkolů.

Distanční výuka je podle novely školského zákona povinná. Je proto důležité, aby žáci plnili a odevzdávali úkoly dle zadání. Pokud žáci nebudou z vážných, a zákonnými zástupci omluvených, důvodů úkoly plnit, bude se jim započítávat neomluvená absence v rozsahu běžného rozvrhu.

Od zítřejšího dne mají všichni žáci odhlášeny obědy. Je však možné se na obědy za dotovanou cenu přihlásit (je nutné dodržet všechna pravidla pro přihlašování a odhlašování obědů). V tom případě by žáci docházeli na obědy do jídelny dle následujícího rozpisu:

1. – 3. ročník 11:00 – 11:30

4. – 5. ročník 11:30 – 12:00

Rozpis vydávání obědů se může změnit v závislosti na počtu přihlášených strávníků.

Všichni učitelé mají také nové kontakty:

Břetislav Lebloch             reditel@zshn.cz

Eva Kočí                             kocie@zshn.cz

Marie Bílková                   bilkovam@zshn.cz

Alena Ondrová                 ondrovaa@zshn.cz

Miroslava Končitíková    koncitikovam@zshn.cz

Prosím, komunikujte s vyučujícími primárně přes tyto e-maily.

Zároveň Vás všechny prosím, abyste mi dali vědět, pokud doma nemáte tablet, notebook nebo počítač. Na všech zařízeních by měl MS Teams bez problémů fungovat (především jako aplikace). Pokud máte novější PC nebo NTB s prohlížečem MS Edge, můžete v prostředí Office 365 a tím i v MS Teams pracovat i bez instalace přímo v tomto prohlížeči.

Škola je připravena v případě potřeby zapůjčit k účelům distanční výuky školní NTB.

Pevně věřím, že společnými silami toto nepříznivé období zvládneme. Předem Vám moc všem děkuji za spolupráci. Uvítám i věcné připomínky a dotazy. Jsem připraven s každým osobně a maximálně operativně řešit jakékoli případné problémy spojené se vzděláváním a současnou situací.

 

S přáním pevného zdraví

Břetislav Lebloch, ředitel školy