úterý 1. prosince 2020

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2021

Termín pro podání přihlášek: 1. 3. 2021.

Zveřejnění kritérií pro první kolo přijímacích zkoušek proběhne prostřednictvím jednotlivých středních škol nejpozději do 31 .1. 2021.

Termín přijímacího řízení: 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021.

Uchazeč může podat až 2 přihlášky na osmileté gymnázium.

Na 1. termín přijímacího řízení nastupuje uchazeč na školu, kterou uvedl v přihlášce na 1. místě.

Jednotná přijímací zkouška se koná z matematiky (70 minut) a českého jazyka (60 minut). Zkouška z ČJ obsahuje otevřené a uzavřené otázky, zkouška z M navíc i otázky široce otevřené, ve kterých se hodnotí i postup.

Povelené pomůcky jsou propisovací tužky a u matematiky také rýsovací potřeby.

Pokud uchazeč absolvuje přijímací řízení na 2 školách, počítají se mu vždy lepší výsledky z ČJ a lepší výsledky z M z obou termínů.

Základní škola Horní Němčí zajistí na základě žádosti zákonných zástupců uchazečům o studiu na střední škole tisk přihlášky (podle dodaných údajů) a nejpozději do 15. 3. 2021 vydá tzv. zápisové lístky, které uchazeč v případě přijetí na SŠ odevzdává dané střední škole jako potvrzení úmyslu na ní studovat a to nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Podrobné informace k přijímacímu řízení na SŠ, vzorové testy a další najdete na stránkách CERMAT.