středa 25. listopadu 2020

Nástup čtvrtého a pátého ročníku do školy od pondělí 30. listopadu

Od pondělí 30. listopadu 2020 nastupují k prezenční výuce do školy i žáci 4. a 5. ročníku. Pro všechny žáky žáky od 1. do 5. ročníku platí následující pravidla:

- na všechny žáky se vztahuje rozvrh platný pro prezenční výuku
- žáci jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky
- všichni žáci, kteří byli přihlášeni k odběru stravy jsou na ni automaticky přihlášeni (pokud stravu nechcete odebírat, děti odhlaste)
- všichni žáci, kteří se budou prezenčně účastnit výuky a jsou přihlášeni k docházce do ŠD do ní mohou docházet (v případě, že docházet nebudou, prosím omluvte jejich absenci) - v ŠD platí omezení pro zachování homogenity skupin

Ve škole musí probíhat vše dle speciálního režimu v souladu s hygienickými nařízeními. Jedná se zejména o omezení výuky TV, zákaz zpěvu, časté větrání, zvýšený pobyt venku (za dodržení dalších pravidel například v rámci TV), omezení kontaktu žáků mezi třídami atp.

I nadále nebudou fungovat kroužky a kluby. Výuka v rámci ZUŠ je povolena tzv. jeden na jednoho (do odvolání nebude probíhat prezenční výuka nauky).