neděle 9. října 2016

Den stromů


Všichni dobře víme, jak důležité jsou pro člověka stromy. Často o tom s dětmi ve škole hovoříme, a když to jde, chodíme i ve vyučování do přírody. V posledních letech si vždy v říjnu připomínáme ještě více význam stromů, a sice celoškolní akcí ke Dni stromů.
Pořádáme ji ve spolupráci s ČSOP Pantoflíček. Nejinak tomu bylo letos.
Děti si pod vedením svých učitelů připravily básničky, příběhy, nakreslily obrázky, vyrobily koláže.
S nimi jsme se vydali v pátek 7. října 2016 k hrušce v Horním poli, na pomezí Slavkova a Horního Němčí. Bylo sychravo, mlha, ale všichni jsme dopředu věděli, že se máme dobře obléct a obout, oblečení a obutí že může být i horší, hlavně aby nebyla zima.
U hrušky již čekali zástupci Pantoflíčku, kteří pro žáky 1. - 3. tříd připravili soutěž. Každý ročník soutěžil zvlášť. Úkoly byly přiměřené věku a vědomostem žáků. Například poznat z jakého stromu jsou přiložené plody, vyjmenovat lesní zvířata, nakreslit siluetu stromu a keře a podobné úkoly. Nejlepší žáci byli odměněni drobnými cenami.
Čtvrťáci a páťáci vysázeli alej asi 15 stromků od hrušky ke slavkovskému hřbitovu. Někteří si při tom pěkně mákli, jiní se hlavně umazali od bláta. Přijel i redaktor ze slováckého tisku, a tak se o tomto našem Dnu stromů možná dočteme i na stránkách regionálních novin.