úterý 30. srpna 2022

Nabídka sportovních kroužků

I v letošním školním roce nabízíme našim žákům možnost aktivního vyžití ve dvou sportovních kroužcích, které mají v naší škole dlouholetou tradici. Jedná se o tyto kroužky:

HODINA POHYBU NAVÍC kroužek je určen pro děti z 1. a 2. ročníku, bude se konat vždy v pátek po skončení vyučování, v době od 11.40 do 12.25 (slavkovské děti stíhají autobus ve 12.30). Je zaměřen zejména na míčové hry, děti se naučí házet a chytat míč, driblovat, přihrávat, pravidla míčových her, zaměřujeme se na vybíjenou, přehazovanou, volejbal, basketbal, florbal, fotbal i další činnosti s míčem. Před vánocemi se koná turnaj v přehazované.

STOLNÍ TENIS kroužek mohou navštěvovat děti ze všech ročníků, koná se vždy v pátek od 13 do 14 hodin, převážně v kulturním domě, kde máme k dispozici 2 stoly nebo ve školní tělocvičně, kde máme jeden stůl. K účasti v kroužku nepotřebují děti žádné pomůcky, škola jim poskytne pálky i míčky. Pořádáme předvánoční turnaj v pingpongu.

Přihlášky do obou kroužků si mohou děti vyzvednout u svých třídních učitelů. Do sportovních kroužků je třeba chodit ve sportovním oblečení a obuvi. Kroužky se konají v rámci školní družiny, proto je potřeba být přihlášen do školní družiny, třeba i jen na jeden den. V takovém případě se za družinu neplatí. Nepřítomnost dítěte v kroužku musí rodič omluvit písemně předem.