úterý 29. listopadu 2016

Výuka s etickými tématy

V úterý 29.11. přijela do naší školy paní Ludmila Gregůrková z uherskobrodského Centra pro rodinu a přivezla nám zajímavá témata z oblasti etiky. Žáci 2. ročníku se zamýšleli nad tím, jak spolu hovoří a která slova neubližují a žáci 3. ročníku se učili vyjadřovat své pocity a všímat si toho, jak se projevují myšlenky. Tato výuka je součástí uceleného preventivního programu "Etické otázky každého dne", který Centrum v Uh. Brodě školám nabízí.