pondělí 4. listopadu 2019

Rodičovské schůzky 13. 11. 2019

Ve středu 13. 11. 2019

proběhnou

rodičovské schůzky 

se začátkem v kmenových třídách dle rozpisu:

1. ročník 15:45
2. a 3. ročník 15:45 (společný začátek v kmenové učebně 3. ročníku)
4. ročník 16:00
5. ročník 16:00