úterý 28. června 2022

Zátopkova olympijská míle

Poslední týden školního roku jsme zahájili sportovně na hřišti místní TJ Sokol. Konal se již tradiční závod ve vytrvalostním běhu, pro jehož název jsme si vypůjčili jméno našeho největšího olympionika. Konala se naše Zátopkova olympijská míle. Děti na ni trénují celý školní rok. Druháci, třeťáci a čtvrťáci měli tuto přípravu znesnadněnou, protože místo hodin tělocviku jezdili ve druhém pololetí na plavání. Takže záleželo na tom, kolik času si na trénování našli sami. Několik žáků z různých důvodů tento den chybělo. Ale ti, co přišli, si to užili. Zkusili si sáhnout na dno svých sil a bojovali až do cíle, jako Zátopek.  Mladší běželi 2 okruhy na fotbalovém hřišti, což je asi 600 metrů, starší přespolní běh v délce 1500 metrů podél potoka Okluky a kolem přehrady.           

 V kategorii 1. - 2. ročník bylo umístění následující:

chlapci                                      čas                     děvčata                                                 čas

1. Yaroslav Ryhan 1. ročník    2:19                       1. Magdalena Warchilová 1. ročník  2:24

2. Tomáš Bodiš 2. ročník        2:24                       2. Miriam Borýsková 1. ročník         2:25

3. Jan Borýsek 1. ročník         2:29                       3. Victoria Kočiš 1. ročník                2:43

Kategorie 3. - 5. třída

chlapci                                                            děvčata

1. Matyáš Jelínek 5. ročník      8:23                1. Viktorie Takáčová 5. ročník          9:34

2. Tomáš Chladníček 4. ročník 9:00               2. Eliška Rybnikářová 5. ročník       10:33

3. Matěj Bobčík 3. ročník         9:15              3. Vendula Křápková  4. ročník        11:09