pondělí 13. června 2022

Informace o činnosti SPZŠHN

 Vážení rodiče a přátelé školy v Horním Němčí,

dovolte nám Vás informovat na stránkách školy o činnosti sdružení.

Členem našeho zájmového sdružení jsou rodiče dětí navštěvujících základní školu, kteří uhradí členský příspěvek minimálně ve výši 100 Kč na školní rok. V letošním školním roce 2021/2022 členský příspěvek uhradilo celkem 42 rodičů a sdružení má tedy 42 členů s právem hlasovat a podílet se na činnosti sdružení. V úvodu školního roku 2021/2022 bylo vybráno na členských příspěvcích celkem 4.200 Kč, a to proto, že někteří rodiče uhradili příspěvek dokonce vyšší než 100 Kč. Srdečně děkujeme i touto cestou všem členům, kteří činnost a aktivity sdružení i tímto způsobem podporují. Myslíme, že tento drobný členský příspěvek je dobrou investicí a v rámci akcí a podpory školy od našeho spolku se dětem vrátí.

Ve školním roce 2021/2022 se našemu sdružení nepodařilo zorganizovat ve spolupráci se Základní školou v Horním Němčí tradiční akci - Adventní dílničky z důvodu světové pandemie Covid 19. Nicméně v letošním roce s radostí oznamujeme, že po dvou letech se uskuteční školní bál.

Spolek za loňský kalendářní rok hospodařil s příjmy 3.500 Kč a výdaji 4.386 Kč. K poslednímu dni roku evidoval hotovost ve výši 14.164 Kč a zůstatek na bankovním účtu činil 33.369,04 Kč.

Nyní se již aktivně připravujeme na tradiční školní bál, který proběhne tuto sobotu 18. června 2022 v kulturním domě. Letos nese název CITRUSOVÝ BÁL a jako obvykle na něm nebude chybět vystoupení dětí ze základní školy, diskotéka, bohatá tombola a tradiční soutěž o nejlepší ovocnou dobrotu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům za pomoc při zajištění a úklidu bálu, ale také za dary do naší dětské tomboly, popř. finanční příspěvky. Předem Vám děkujeme za vstřícnost, podporu a těšíme se na Vás.

Členové Rady SPZŠHN