úterý 28. června 2022

Přírodovědná vycházka na mysliveckou chatu se soutěží

Druhý den posledního týdne letošního školního roku jsme prožili v  krásné přírodě Bílých Karpat. Tento den byl dlouhodobě naplánován. Příprava na něj probíhala ze strany žáků celoročně a učitelé se na něj chystali také delší dobu. Počasí bylo příznivé, ráno lehce sprchlo a pak už bylo tak akorát. Žáci byli rozděleni do šesti skupin tak, že každá skupina měla žáky z každého ročníku. Cestou ke slavkovské myslivecké chatě, kam se samostatně přesunovali po fáborkách, plnily děti tyto úkoly: poznávání rostlin, stromů, plodů, savců, ptáků, obojživelníků i plazů, ale také úkoly sportovní, třeba kdo vydrží nejdéle jako medvěd na kmeni stromu nebo hod šiškou na cíl. Jejich splnění bylo zaznamenáno do kartičky, kterou museli přinést až do cíle i se suchým dřevem sebraným cestou. V cíli u myslivecké chaty už hořel oheň připravený na opékání špekáčků. Každý si mohl opéct tolik špekáčků, na kolik měl chuť. Mezitím byly sečteny body na kartičkách a následovalo vyhodnocení soutěže, ve které sice bylo některé družstvo šesté a jiné první, ale nikdo neprohrál. Vyhráli všichni, kteří tento den přišli a tohoto hezkého dne se zúčastnili. Ceny totiž obdrželi všichni a my děkujeme touto cestou firmě KASKO ze Slavkova, která nám na tyto ceny finančně přispěla. K myslivecké chatě dorazily i děti ze slavkovské MŠ, kteří i s našimi slavkovskými žáky odjeli do Slavkova v hasičském autě. Všechny ostatní děti se vrátily se svými učiteli do Horního Němčí.Další fotografie v naší fotogalerii klikni).