úterý 7. června 2022

Pasování prvňáčků na čtenáře 2022

Ve středu 1. června bylo patnáct našich prvňáčků pasováno na čtenáře ve slavkovské knihovně. Pro rodiče si děti pod vedením paní učitelky Evy Kočí připravily básničky a veselou písničku, aby jim poděkovaly za celoroční podporu při zvládání výuky čtení. Potom už začala jejich první pohádková Noc v knihovně, na které je doprovázeli kamarádi druháci.