pondělí 13. června 2022

SPZŠHN zve na valnou hromadu

 P O Z V Á N K A

Rada Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. v souladu s článkem 7 stanov svolává

Valnou hromadu,

která se koná v sobotu 18. června 2022 v 17:45 hodin v Kulturním domě, Horní Němčí

Program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Volba člena Rady Spolku

3. Informace o stavu hospodaření

4. Různé

5. Usnesení a závěr

V Horním Němčí 13. června 2022

Miriam Borýsková předseda