středa 22. června 2022

110 let budovy školy a Citrusový bál

Nastala sobota 18. června 2022! Dlouho očekávaný a pečlivě připravovaný den. Naše škola, přesněji budova školy, byla otevřena před 110 lety. A to rozhodně není málo let! Při této příležitosti byla škola otevřena široké veřejnosti. Lidé si tak mohli prohlédnout její prostory, zavzpomínat si na svá školní léta při prohlížení starých i novějších fotografií nebo výukových pomůcek. Děkujeme Muzeu J. A. Komenského z Uh. Brodu i občanům obcí Horní Němčí a Slavkov za zapůjčení různých předmětů.

Po prohlídce školy následoval v Kulturním domě v Horním Němčí, po dvou letech pauzy, bál. Letos to byl Citrusový bál. Po úvodní písni Tři citrónky, kterou zazpívali všichni žáci naší školy, následovalo přivítání a poté hudební vystoupení žáků školy i těch, kteří navštěvují ZUŠ Foklorika. Vyvrcholením bálu bylo šerpování našich páťáků, se kterými se letos ve škole loučíme. Součástí bálu bylo taky vyhlášení nejlepší rodinné citrusové dobroty, bohatá tombola a diskotéka.

Fotogalerie plná fotek dokládá úspěšnost této naší akce. Podívejte se! Jsme hrdí na to, že máme tak pěknou školu a že v ní můžeme naplno prožívat krásná školní léta. Děkujeme všem, kteří se do této naší akce zapojili a podporují nás.