pátek 23. října 2020

Učíme se venku

Slunné podzimní dny v září nás lákaly k tomu, aby výuka některých hodin probíhala venku v přírodě. Okolí naší školy nabízí dostatek příležitostí. Blízký park se stal útočištěm prvňáčků, druháků a třeťáků v jejich společných hodinách pracovního vyučování. Jednou jsme tam hledali podzimní skřítky, jindy jsme stavěli domečky pro broučky.