pátek 12. května 2023

Chovejme se bezpečně i na internetu

O nebezpečích, která na nás číhají ve skutečném i virtuálním světě, od nás slyší žáci několikrát během školního roku. Tentokrát mezi nás zavítala z oddělení PČR v Uherském Hradišti por. Bc. Milena Šabatová, aby dětem připomněla závažnost této problematiky.
Téma preventivního programu pro žáky 4. a 5. ročníku bylo INTERNET… dobrý sluha, zlý pán, s mladšími žáky si povídala o dopravní bezpečnosti, ale např. i o tom, jak poznat policistu, nebo jaký je rozdíl mezi státní a městskou policií.