úterý 30. května 2023

Enjoy Hearts

V pondělí 29. 5. jsme se zúčastnili projektu pod názvem Enjoy Hearts. Cílem tohoto projektu je nakreslit srdíčko pro každého člověka naší planety. Kreslení probíhá v rámci jedné vyučovací hodiny. Projekt se postupně rozšiřuje. Postupně se do něj zapojují školy z Rakouska, Slovenska i z naší republiky. V naší škole se do projektu zapojilo 21 žáků a celkem nakreslili 5 178 srdíček. Důležité bylo užít si kreslení a ne soutěžit, kdo nakreslí více srdíček.