úterý 2. května 2023

Družinový Legoden

Konečně jsme se dočkali. Děti se moc těšily až uspořádáme v družině soutěž ve stavění z LEGA. Tato soutěž patří k těm nejoblíbenějším, protože dovolí dětem vytvářet nádherná díla. A tak si děti vytvořily skupinky, ve kterých pak pracovaly na domluvené stavbě a snažily se o co nejlepší provedení. Musím říct, že se jim práce opravdu dařila. Určitě to bylo i tím, že se tentokrát vůbec nedohadovaly, navzájem si pomáhaly a respektovaly názor zkušenějších starších spolužáků. A jak to dopadlo? Na 1. místě se umístila skupinka Tomáše Chladníčka spolu s Davidem Jančou, Markem Lečbychem, Liborem Kadlčkem a Štepánem Jančou, kteří spolu vytvořili obdivuhodné dílo s názvem "Zřícenina Tomašín s kostelem". Na 2. místě se umístila děvčata Karolínka Zobková, Victoria Kočiš a Karolína Mrvíková se svým "Domem snů" a na 3. místě to byla stavba "Maják" od Svatopluka Bradáče a Martina Kadlčka. Na stejném 3. místě se umístila také skupinka děvčat - Adéla Bobčíková, Eliška Zálešáková a Miriam Borýsková se svými 3 dílky - "Motýlek", "Among us" a "Postižený Unicorn". Všem dětem děkujeme za jejich účast v této soutěži. Velké díky patří také paní učitelce Leblochové, která nám to všechno fotografovala. Děkujeme za její čas a podporu této soutěže.