pátek 5. května 2023

Duben u prvňáčků

Prvňáčci nezahálí a pokračují ve zdolávání lehkých i těžších školních úkolů. V českém jazyce čtou různě náročné texty, představují přečtené knížky a zaplňují strom knížkovník, učí se psát další a další písmena. V matematice se orientují v číselné řadě 0 - 20, rozlišují jednotky a desítky, počítají přes desítku. V dubnu poznávali život na farmě, zvířecí rodiny, ovocné sady a nechybělo ani připomenutí Dnu Země. A do toho všeho samozřejmě zpívají, tancují, kreslí a malují, cvičí, hrají hry a trénují svou hbitost a rychlost. Tak jen tak dále pokračujte, prvňáci! 

Dubnová fotogalerie je tady.