pondělí 16. listopadu 2020

Informace k nástupu žáků 1. až 3. ročníku k prezenční výuce od 18. 11. 2020

Z informaci k provozu škola školských zařízení od 18. 11. 2020 plyne, že je povolena přítomnost žáků 1., 2. a 3. ročníku v Základní škole Horní Němčí, okres Uherské Hradiště.

- na žáky 1. až 3. ročníku se vztahuje rozvrh platný pro prezenční výuku
- žáci jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky
- všichni žáci 1. až 3. ročníku, kteří byli přihlášeni k odběru stravy jsou na ni automaticky přihlášeni (pokud stravu nechcete odebírat, děti odhlaste)
- všichni žáci, kteří se budou prezenčně účastnit výuky a jsou přihlášeni k docházce do ŠD do ní mohou docházet (v případě, že docházet nebudou, prosím omluvte jejich absenci)

Ve škole musí probíhat vše dle speciálního režimu v souladu s hygienickými nařízeními. Jedná se zejména o omezení výuky TV, zákaz zpěvu, časté větrání, zvýšený pobyt venku (za dodržení dalších pravidel), omezení kontaktu žáků mezi třídami atp.

Pro žáky 4. a 5. ročníku platí i nadále výuka na dálku, nový rozvrh on-line schůzek a stávající systém zadávání domácí práce.