čtvrtek 28. listopadu 2019

Pozvánka na valnou hromadu SPZŠHN

P O Z V Á N K A

Rada Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. v  souladu s článkem 7 stanov svolává

Valnou hromadu

která se koná v pátek 6. prosince 2019 v  18:00 hodin v tělocvičně ZŠ Horní Němčí,
Horní Němčí 118


Program jednání:

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Volba člena Rady Spolku
  3. Informace o stavu hospodaření
  4. Usnesení a závěr
V Horním Němčí 27. listopadu 2019


Miriam Borýsková
předseda