pátek 19. června 2020

Projektově - vzdělávací dny se ZŠHN a AŠSK - srpen 2020

Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR a za finanční podpory MŠMT bude Základní škola Horní Němčí realizovat v posledním týdnu prázdnin 2 vzdělávací dny (úterý 25. 8. a čtvrtek 27. 8. 2020), které nabídnou dětem smysluplnou a zábavnou alternativou trávení volného času v posledních dnech prázdnin a to:

úterý 25. 8. 2020             Kouzelný den literárně-dramaticko-jazykový        

čtvrtek 27. 8. 2020          Badatelský den  společensko-vlastivědný

Škola zajistí
- celodenní (8 hodin) péči o děti ve skupinách 10 – 15 dětí, složenou z dopolední vzdělávací části, která bude provedena zábavnou formou, a odpolední části, věnované volnočasovým aktivitám, kde minimálně 2 hodiny budou věnovány sportovním aktivitám
- lektory z řad pedagogických pracovníků
- svačiny, obědy a pitný režim

Účast dětí na akci, včetně stravy je bezplatná.
Abychom mohli tyto Vzdělávací dny uskutečnit, musíme vědět, že je o ně zájem. Jednoho vzdělávacího dne se musí zúčastnit minimálně 10 dětí, maximálně 15 dětí. Proto vás prosíme, abyste v případě zájmu o tuto akci vyplnili přihlášku (stahujte poklikáním na slovo přihláška - v novém okně klikněte na stáhnout pomalu zdarma; na každý den musí být vyplněna jedna přihláška, budete-li hlásit dítě na oba dny, je nutné vyplnit přihlášky dvě) a doručili ji nejpozději do pondělí 29. 6. 2020 v listinné podobě do školy (možno přinést osobně nebo vhodit do schránky na budově školy).

UPOZORNĚNÍ:
V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků se vzdělávací den neuskuteční.
Maximální povolený počet účastníků v jednom dni je 15. Děti budou do skupin přihlašovány v pořadí, v jakém budou do školy doručeny přihlášky. Přihlášení nad povolenou kapacitu budou vedeni jako náhradníci.