pondělí 29. května 2017

Hmyzí hotel


V rámci hodiny Člověk a jeho svět vyrobili žáci 3. třídy hmyzí hotel. Každý, kdo mohl, donesl z domu potřebné přírodniny, které děti umístily do jednotlivých přihrádek. Doufáme, že se v tomto hotelu se bude hmyzu líbit, a že tak budeme moci sledovat jejich život z blízka. Hotel je umístěn na školním dvoře.