středa 18. února 2015

Vyhlášení výtvarné soutěže - KVĚTINY JARAKategorie:
I.                   
II.                  ZŠ 1. – 2. ročník
III.                ZŠ 3. – 5. ročník

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Každý účastník odevzdá maximálně 1 plošnou práci (výkres) do formátu A3 na adresu ZŠ Horní Němčí, Horní Němčí 118, 687 64 Horní Němčí nejpozději do 20. 3. 2015 (práce, které dorazí po tomto datu, nemohou být do soutěže zařazeny). Malovat a kreslit mohou děti a žáci libovolnou technikou.
Práce označte na zadní straně výkresu následujícími údaji:
-          Jméno a příjmení autora práce
-          Kategorie
-          Škola
Práce bude hodnotit pan Ašot Arakeljan, který mezi nimi vybere v každé kategorii 3 nejlepší. Autoři těchto vybraných prací budou pozváni na vernisáž výstavy Ašota Arakeljana, která se uskuteční v pátek 27. března 2015 v Knihovně Slavkov a budou odměněni hodnotnými věcnými cenami.
Všechny práce budou vystaveny v prostorách Knihovny Slavkov a doplní tak výstavu pana Ašota. Celá výstava bude veřejnosti přístupná od dne vernisáže až do 17. 4. 2015. Školy si budou moci výstavu prohlédnout zdarma po telefonické domluvě na Obecním úřadu Slavkov.

Těšíme se na Vaše práce.