středa 9. dubna 2014

Noc s Andersenem

V měsíci dubnu si připomínáme narození slavného dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. A tak před 14ti lety vznikl v Knihovně B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti nápad uspořádat Noc s Andersenem. Rok od roku se do této akce zapojuje více a více knihoven a škol, nejen z naší republiky. Letošní 14. ročník se v naší škole nesl v duchu právě onoho pohádkáře. Jeho pohádky jsme si přečetli i pantomimou zahráli. Rovněž nechyběla stezka odvahy a hledání pokladu. Prvňáčci navíc navštívili místní knihovnu, kde se seznámili s knížkami pro začínající čtenáře. Noc s Andersenem se vydařila a už teď se těšíme na příští ročník.
Fotografie z akce jsou tady.