středa 1. července 2020

Provoz školy o prázdninách - úřední hodiny

Úřední hodiny na ZŠ Horní Němčí v průběhu prázdnin

Červenec 
1. 7. - 17. 7. pondělí a středa 9:00 - 14:00
Srpen 
17. 8. - 31. 8. pondělí a středa 9:00 - 14:00

Je možné si telefonicky (728 383 172) dohodnout schůzku v jiných dnech a časech ve výše uvedených obdobích.


středa 24. června 2020

Den s lesákem

Po návratu žáků z koronavirového domácího pobytu do školy to měl být (i díky postupnému dalšímu uvolňování) první den, kdy celá škola vyrazí na společnou akci. Mnoho propršených dnů, po kterých hladina místního potoka Okluky dosáhla samého okraje koryta a byla splavná i na lodi, to nevypadalo moc dobře. Přesto na náš zvolený den byla milosrdná předpověď počasí. Již nemělo pršet. Ale projít cestou kolem přehrady k chatě Lásky, kde se měl Den s lesákem uskutečnit, bylo nemožné. Zvolili jsme tedy delší trasu kolem PR Drahy po asfaltové silničce až na místo. Bylo to sice delší, avšak suchou nohou, bez nutnosti brodění se bahnem.
Všechny děti kupodivu tuto delší cestu zvládli, a to i ti, kteří si sami nevěřili.
U chaty Lásky na nás již čekali tři lesáci a myslivci. Pro děti měli připravena tři stanoviště, na nichž se děti dozvěděly spoustu zajímavostí.
První stanoviště bylo zaměřeno na myslivost. Zde děti viděly trofeje zvěře, která se vyskytuje v místních lesích. Mohli si osahat kožešiny ulovené zvěře a zjistili, že myslivci se hlavně o zvěř starají a lovením udržují stavy zvěře.
Na dalším stanovišti se děti seznámily s těžbou dřeva, viděly pomůcky, se kterými dřevař pracuje a zjistily, že práce dřevaře je velmi těžká a nebezpečná a je tedy potřebné dodržovat bezpečnostní opatření.
Poslední stanoviště pak ukázalo, jak se les obnovuje a jak dlouho to trvá, než nový les vyroste. Děti měly možnost seznámit se s různými druhy stromů, které v našem lese rostou.
Po absolvování zajímavého a poučného programu si každý opekl špekáček a bylo nutné se vrátit zpět. I zpáteční cesta byla všemi dětmi perfektně zvládnutá.
Poděkování patří panu Ing. Aleši Bobčíkovi, který vše velmi pěkně připravil, zajiistil i další odborníky a pomohl s převozem materiálu.
Jako památku na tento den dostaly všechny děti Modlitbu lesa, která v sobě zahrnuje vše důležité o lese a o chování člověka v lese a jeho vztahu k přírodě.

pátek 19. června 2020

Projektově - vzdělávací dny se ZŠHN a AŠSK - srpen 2020

Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR a za finanční podpory MŠMT bude Základní škola Horní Němčí realizovat v posledním týdnu prázdnin 2 vzdělávací dny (úterý 25. 8. a čtvrtek 27. 8. 2020), které nabídnou dětem smysluplnou a zábavnou alternativou trávení volného času v posledních dnech prázdnin a to:

úterý 25. 8. 2020             Kouzelný den literárně-dramaticko-jazykový        

čtvrtek 27. 8. 2020          Badatelský den  společensko-vlastivědný

Škola zajistí
- celodenní (8 hodin) péči o děti ve skupinách 10 – 15 dětí, složenou z dopolední vzdělávací části, která bude provedena zábavnou formou, a odpolední části, věnované volnočasovým aktivitám, kde minimálně 2 hodiny budou věnovány sportovním aktivitám
- lektory z řad pedagogických pracovníků
- svačiny, obědy a pitný režim

Účast dětí na akci, včetně stravy je bezplatná.
Abychom mohli tyto Vzdělávací dny uskutečnit, musíme vědět, že je o ně zájem. Jednoho vzdělávacího dne se musí zúčastnit minimálně 10 dětí, maximálně 15 dětí. Proto vás prosíme, abyste v případě zájmu o tuto akci vyplnili přihlášku (stahujte poklikáním na slovo přihláška - v novém okně klikněte na stáhnout pomalu zdarma; na každý den musí být vyplněna jedna přihláška, budete-li hlásit dítě na oba dny, je nutné vyplnit přihlášky dvě) a doručili ji nejpozději do pondělí 29. 6. 2020 v listinné podobě do školy (možno přinést osobně nebo vhodit do schránky na budově školy).

UPOZORNĚNÍ:
V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků se vzdělávací den neuskuteční.
Maximální povolený počet účastníků v jednom dni je 15. Děti budou do skupin přihlašovány v pořadí, v jakém budou do školy doručeny přihlášky. Přihlášení nad povolenou kapacitu budou vedeni jako náhradníci.

Informace k organizaci závěru školního roku

Pondělí 22. 6.  - výuka dle stávajícího rozvrhu
Úterý 23. 6. - Den s lesákem
Středa 24. 6. - Den s třídním učitelem
Čtvrtek 25. 6. - výuka dle aktuálního rozvrhu
Pátek 26. 6. - cyklovýlet

Pondělí 29. 6. - třídnické hodiny, vracení učebnic, úklid tříd
Úterý 30. 6. - slavnostní zakončení školního roku v KD HN, předpokládaný konec v 10:00, ŠD do 12:00

pondělí 15. června 2020

Domácí vzdělávání 15. - 19. 6. 2020

ÚKOLY
Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/VyiazFyVc99i/1-rocnik-15-19-6-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/qZCMT5o8m0n1/2-rocnik-15-19-6-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/RhtM7yKvQKr8/3-rocnik-15-19-6-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/h2vWxDKU4r43/4-rocnik-15-19-6-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/jM5NjeEnUiXn/5-rocnik-15-19-6-pdf