pátek 22. března 2019

Pověsti ve 4. třídě

Učení nemusí být jen dřina, ale i pořádná zábava. To nám předvedli naši čtvrťáci, kteří si pro své spolužáky připravili divadelní vystoupení. Nacvičili tři pověsti O Lucké válce, O dívčí válce a O Svatoplukovi. Sami si vybrali pověst, kterou nacvičili, připravili si kostýmy a kulisy. Jejich výkony byli úžasné a ocenění v podobě potlesku jim právem náleží.


Zpěváček 2019

Příroda se probouzí ze zimního spánku, sluníčko svítí a ptáčci vesele zpívají. Je tady konečně jaro. Naše děti to inspirovalo a povzbudilo ke zpěvu a k dobré náladě. Šest děvčat z naší školy se vydalo do Uherského Brodu na pěveckou soutěž "Brodský zpěváček". Na tuto soutěž se každý rok těšíme, protože máme v našem repertoáru spoustu lidových písniček, které jinde vůbec neznají. Adélka Bobčíková, z 1. třídy, všechny překvapila svým krásným silným hlasem, když zazpívala písničku "Povidajú ludé". Stejně tak uchvátila svou písní  "Hody milé hody" Julie Bačková.
Naše zkušené lidové zpěvačky z 5. třídy svým výběrem písní tuto soutěž také obohatily. Bylo vidět, že nasadily vysokou laťku a odbornou porotu svým výkonem překvapily. Karolína Bačková zazpívala píseň "Fialenko drobná", Sofie Vondráková "Horela lípa" a Radka Uhrová "Z jednéj strany za Dunajom". Třetí třídu zastupovala Klaudie Milošová, která se připravila pro tuto soutěž písničku "Ani sem si nemyslela". Všem děvčatům děkujeme za skvělou reprezenteci naší školy a přejeme jim, aby je zpívání pořád bavilo. Odborná porota zpěvačky odměnila malým dárkem a diplomem za účast v soutěži.



pondělí 4. března 2019

Schůzka pro rodiče předškoláků s besedou s prof. H. Lukášovou


Výtvarná soutěž ŠD

Žáci třetích ročníků se zúčastnili výtvarné soutěže školních družin. Tato soutěž se konala v Uh. Brodě v Havřicích. Tentokrát si děti měly možnost vyzkoušet kombinovanou techniku. Jedná se o kresbu tuší, kolorovanou vodovými, popř. anilinovými barvami. Téma letošní výtvarné soutěže znělo  "Pes - přítel člověka". Děti si nejdříve vyslechly příběhy ze života pejsků, seznámily se s nejznámějšími plemeny a společně zavzpomínaly na filmy, kde se pes objevuje v hlavní roli. Např. Bella a Sebastian, Lassie se vrací, 101 dalmatinů ap. Po skvělé motivaci se s chutí pustily do práce. V konkurenci 33 dětí z 11 školních družin z uherskobrodského okrsku porotu nejvíce zaujal výkres Věry Juráskové, žákyně 3. třídy, ze Slavkova. Moc gratulujeme. Dalšími soutěžícími z naší školy byli Ladislav Boráň, Tomáš Tomala,  Karin Bobčíková a Barbora Kratochvílová. Všem našim malířům děkujeme za účast v této soutěží a skvělou repezentaci naší školy.



neděle 17. února 2019

Doprava na plavecký výcvik opět zdarma

Naše škola uspěla i v letošním roce v grantu MŠMT podporujícím plavecký výcvik formou dotace na dopravu. Celková dotace ve výši 44.400,- Kč plně pokryje náklady na cestovné. Žáci druhého a třetího ročníku tak budou moci i v tomto roce dojíždět celé pololetí na plavání do CPA Uherský Brod zdarma.

Ukázková tréninková hodina FAČR

Z fotbalové asociace přišla školám nabídka na uskutečnění ukázkové tréninkové hodiny. Nabídku jsme se rozhodli využít, a tak k nám do školy dorazil trenér Ondřej Machala z FAČR Zlínského kraje. Dovezl si spoustu pomůcek, které se dají využít v kterékoliv hodině TV nebo při tréninku. Inspiroval nás tím k tomu, abychom si pomůcky, které ještě nemáme, pořídili. S dětmi z 1. – 3. tříd více než hodinu sportovali a bavili se. Zábavnou formou si děti prohlubovaly a rozvíjely své pohybové schopnosti a dovednosti. Všem zúčastněným dětem se trénink velice líbil, s chutí a nadšením si ho užily. Bylo to zpestření sportovních aktivit, které dětem na naší škole nabízíme.