úterý 5. září 2023

Zahajovací rodičovské schůzky

Úvodní rodičovské schůzky pro 2. až 5. ročník proběhnou 

ve středu 13. 9. 2023

v kmenových třídách jednotlivých ročníků

2. ročník od 16:00

3. ročník od 16:00

4. a 5. ročník od 17:00

Všichni rodiče jsou srdečně zváni. Hlavními body programů schůzek budou aktuální změny školního řádu, provoz školy, plánované akce. Schůzky proběhnou hromadně.