úterý 12. září 2023

Spolek přátel Základní školy Horní Němčí - členské příspěvky

Vážení rodiče,

dle znění stanov vybírá i letos Spolek přátel ZŠ Horní Němčí z.s. členský příspěvek ve výši 100 Kč na školní rok 2023/2024. Tento členský příspěvek je dobrovolný, uhrazením členského příspěvku se stáváte členy Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. Tyto prostředky jsou určeny na podporu ZŠ Horní Němčí. Těmito finančními prostředky se příspívá na školní výlety, balíčky pro prváky, nákup šerp pro 5. ročník na konci školního roku a na nákup potřebných věcí při organizování vánočních dílniček a školního bálu, který Spolek přátel organizuje v průběhu školního roku společně se ZŠ v Horním Němčí.

Členský příspěvek budou vybírat třídní učitelé. Prosíme o uhrazení do 30. 11. 2023.

Stanovy a další informace o činnosti Spolku přátel najdete na stránkcách školy: http://zshornemci.blogspot.cz/p/spolek-pratel-zs-hn-zapsany-spolek.html.

Děkujeme Vám za podporu a těšíme se na další spolupráci :-)

Rada Spolku přátel ZŠ Horní Němčí, z.s.