neděle 11. září 2022

Staňte se členy Spolku přátel ZŠHN, z. s. a podpořte své děti

Vážení rodiče,

dle znění stanov vybírá i letos Spolek přátel ZŠ Horní Němčí z.s. členský příspěvek ve výši 100  Kč na školní rok 2022/2023. Tento členský příspěvek je dobrovolný, uhrazením členského příspěvku se stáváte členy Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. Tyto prostředky jsou určeny na podporu ZŠ Horní Němčí. Za tyto finanční prostředky je pořízováno vybavení, příspěvek na výlety, balíčky pro prvňáčky, ceny na školní akce, šerpy pro 5. ročník na konci školního roku. Spolek přátel pomáhá  rovněž organizovat v průběhu roku akce v ZŠ jako adventní dílničky a školní bál. Členský příspěvek budou vybírat třídní učitelé. Prosíme o uhrazení do 30. 11. 2022.

Stanovy a další informace o činnosti Spolku přátel najdete na stránkách školy na záložce Spolek přátel ZŠHN

Děkujeme Vám za podporu a těšíme se na další spolupráci :-)

Rada Spolku přátel ZŠ Horní Němčí, z.s.