sobota 13. října 2018

Drakiáda

Je nádherný barevný podzimní den, pátek 12. října. Děti ze školní družiny spolu se svými vychovatelkami stoupají jako barevný had kolem hájovny a pak ještě dále do kopce, do polí. Někteří draci už jsou poskládaní a nemůžou se dočkat prvního vzletu. Jiní čekají na sestavení a taky se těší na ten správný vítr. A jak to všechno proběhlo?
Draci byli netrpěliví, nechali se vyhazovat, padali, aby byli znovu vhozeni napospas větru, vznášeli se, dělali vývrtky, tančili po obloze, zlobili, trhaly se jim šňůry, zamotávali se s jinými draky, někteří šli z ruky do ruky, aby udělali radost více dětem, usmívali se, šklebili se, byli veselí, dováděli a dělali spoustu dalších alotrií.
Děti běhaly, křičely, smály se, povykovaly, domlouvaly drakům, mazlily se s draky ve větru, půjčovaly draky jiným, seděly v trávě, běhaly po oranici, užívaly si, až se některé úplně unavily.
Vychovatelky hleděly s úžasem na tu nádheru, na ty spokojené děti, pomáhaly, kde bylo potřeba, dělaly všechno pro to, aby byly děti šťastné.
Rodiče se přišli podívat, pomáhali nastartovat draky, běhali s draky, radili, byli příjemní.
Příroda byla úžasná, barevná, slunečná, překrásná, vlídná k drakům.

Díky za krásné odpoledne.