čtvrtek 30. května 2024

Druháci a Abeceda peněz

O tom, co jsou to příjmy a co výdaje, jak plánovat rodinný rozpočet, jak rozlišovat nutné platby a nákupy od těch méně nutných, se naučili druháci v rámci speciálního programu. Česká spořitelna hravou formou seznamuje druháky se světem financí jejich rodičů. Žáci nejdříve společně prošli vzdělávací hrou "Začátky malého hospodáře", poté každý zvlášť pracoval v pracovních listech. Všichni prokázali, že v roli hospodáře obstojí a jistě získané poznatky uplatní ve svém životě, v budoucnosti. Finanční gramotnost je součástí našeho života a je dobré ji zahrnout i do života dětí.