úterý 8. listopadu 2022

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

Byla vydána Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022, kterou na svém zasedání, konaném 24. 10. 2022 schválila Školská rada při ZŠ Horní Němčí.