středa 18. května 2022

Kompostování

Prvňáčci se zapojili do řešení posledního letošního úkolu v rámci celoroční hry Recyklohraní. Seznámili se s novými pojmy (bioodpad, kompostér, kompost) a poznali smysl a význam kompostování.