úterý 7. listopadu 2017

ČTVRŤÁCI PLNILI BOBŘÍKA

Žáci čtvrté třídy i letos plnili „Bobříka“. Nebyl to „Bobřík mlčení“, ale „Bobřík informatiky“, předmětová soutěž podporována Ministerstvem školství. Soutěž má za cíl seznámit žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící vyplňují online test, kde odpovídají na otázky z oblastí informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.