úterý 10. října 2017

Volby do školské rady

V souladu s volebním řádem Školské rady Základní školy Horní Němčí, okres Uherské Hradiště vyhlašuje ředitel školy

volby do školské rady,

které proběhnou 8. listopadu 2017 

v  době konání rodičovských schůzek.