pátek 4. prosince 2015

Pozvánka na VH Sdružení přátel ZŠ HN + návrh nových stanovP O Z V Á N K A

Rada Sdružení přátel ZŠ Horní Němčí v souladu s článkem 7 stanov svolává

Valnou hromadu

Která se koná v pátek 11. prosince 2015 od 17:30 hodin
V budově Základní školy Horní Němčí, Horní Němčí 118

Program jednání
1.      Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,
2.      Návrh na změnu stanov (viz odkaz níže),
3.      Volba člena Rady,
4.      Informace o stavu hospodaření,
5.      Různé,
6.      Usnesení a závěr.

Horní Němčí 4. prosince 2015
 
Eva Dufková
Předseda