čtvrtek 12. září 2013

Jak jsme loni třídili?

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je již několik let zapojena do projektu Recyklohraní, v rámci kterého vybíráme použité baterie a drobné elektrospotřebiče (rychlovarné konvice, přehrávače, telefony...), které již svým původním majitelům neslouží. Elektrospotřebiče i baterie jsou zasílány kurýrní službou do centrály, kde jsou po zvážení hmotnosti přiděleny naší škole body, za které pořizujeme nejrůznější vybavení a spotřební materiály z katalogu projektu Recyklohraní. I díky tomuto projektu jsou ve školním roce 2013/2014 papíry na kopírování pro žáky na naší škole zcela zdarma.

Certifikát o odběru elektrozařízení za rok 2012

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Kromě výše zmíněného projektu se naše škola rozhodla pravidelně pořádat sběrové dny starého papíru. V tomto školním roce proběhnou tyto sběrové dny v pátek 27. 9. a potom v průběhu měsíce května.

V roce 2012/2013 vysbírali naši žáci přes 5 tun starého papíru. Výtěžek z těchto sběrových dnů byl použit zčásti (asi 1800,- Kč) na uhrazení venkovní trampolíny pro naše žáky. Zbytek výtěžku, ve výši cca 3000,- Kč, bude použit na částečnou úhradu nákladů na dopravu při jednodenním celoškolním výletu s programem v Lezeckém centru Vertikon Zlín, který se uskuteční 10. 10. 2013.