čtvrtek 8. října 2020

Informace k opatřením MZd na období 12. až 27. října 2020

V období od 12. do 25. října 2020 platí pro první stupně základních škol (a tedy pro celou ZŠ HN) stejná omezení a pravidla, která byla dosud vydána. Znamená to, že děti se učí prezenčně.


Ve výuce se týká omezení pouze zpěvu (zpěv je obecně ve výuce zakázán), výuka HV může probíhat, ovšem pouze bez zpěvu, režim pro sportovní činnosti není omezen.

Na období 26. až 27. října 2020 jsou opatřením MŠMT ve školách stanoveny dny volna. Na toto období navazují podzimní prázdniny. Žáci tedy nebudou přítomni ve školách v období od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020.