pátek 28. srpna 2020

Ceny stravného pro děti z MŠ a žáky ZŠ platné od 1. 9. 2020


Přesnídávka       9,-                                          

Oběd                  19,-   ;7 letí         21,- 

Svačina                9,-                                        

Obědy

1. - 4. ročník           21,- Kč

5. ročník                23,- Kč