čtvrtek 11. června 2020

Zprávy ze Spolku


Vážení rodiče a přátelé školy v Horním Němčí,

dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti sdružení ve školním roce 2019/ 2020.

Členem našeho zájmového sdružení jsou rodiče, jejichž děti navštěvují základní školu, a ti uhradí členský příspěvek ve výši 100 Kč na školní rok. V letošním roce 2019/2020 členský příspěvek uhradilo celkem 42 rodičů a sdružení má tedy 42 členů s právem hlasovat a podílet se na činnosti sdružení. Myslíme, že tento členský příspěvek je dobrou investicí a v rámci akcí a podpory školy od našeho sdružení se dětem určitě vrátí. Připomínáme, že hlavním cílem tohoto spolku je podpora činností ZŠ Horní Němčí, tedy kvalitního a moderní vzdělávání. Snažíme se především získávat finanční a materiální prostředky, na základě aktivní spolupráce s vedením školy.

Spolek za loňský kalendářní rok 2019 hospodařil s příjmy 34.503 Kč a výdaji 23.049 Kč, výsledný hospodářský zisk zdanění nepodléhá. Náklady na vánoční dílničky činily 2.898 Kč, příjem za dílničky 2.900 Kč a aukci 4.760 Kč, dále za členské příspěvky 4.300 Kč. K  poslednímu dni roku evidoval Spolek hotovost ve výši 14.165 Kč a na bankovním účtu činil zůstatek 34.332.04 Kč.

Velmi si vážíme finančních příspěvků, které získáváme během školního roku, jako jsou členské příspěvky, vánoční dílničky spojené s aukcí vánočních výrobků od našich žáků a rodičů a v poslední řadě školní bál ke konci školního roku.
Jelikož letošní školní bál se nekoná z důvodu světové pandemie Koronavir nebo-li Covid 19, i tak se Spolek přátel a vedení školy domluvily a odhlasovaly nákup šerp pro žáky pátého ročníku a tím tak neporušit tuto tradici. Na konci školního roku žáci obdrží šerpy, které sdružení uhradí v plné výši. Celková částka za šerpy činí 1.516 Kč.

Zároveň Spolek přátel obdržel námět od ZŠ HN na odměnu všem žákům celé školy - za statečné a pilné plnění domácích úkolů v době karantény odznakem, který ponese logo ZŠ Horní Němčí, třídu a motiv, který vybrali pedagogičtí pracovníci. Opět tento příspěvek sdružení uhradí v plné výši.

Děkujeme všem rodičům za podporu a finanční příspěvky, které nám umožňují nakoupit různé dárky  pro naše žáky, a tak jim udělat radost.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům sdružení Spolku přátel a pedagogickým pracovníkům za to, že podporují tuto činnost.

Členové Rady SP ZŠ HN