středa 24. června 2020

Den s lesákem

Po návratu žáků z koronavirového domácího pobytu do školy to měl být (i díky postupnému dalšímu uvolňování) první den, kdy celá škola vyrazí na společnou akci. Mnoho propršených dnů, po kterých hladina místního potoka Okluky dosáhla samého okraje koryta a byla splavná i na lodi, to nevypadalo moc dobře. Přesto na náš zvolený den byla milosrdná předpověď počasí. Již nemělo pršet. Ale projít cestou kolem přehrady k chatě Lásky, kde se měl Den s lesákem uskutečnit, bylo nemožné. Zvolili jsme tedy delší trasu kolem PR Drahy po asfaltové silničce až na místo. Bylo to sice delší, avšak suchou nohou, bez nutnosti brodění se bahnem.
Všechny děti kupodivu tuto delší cestu zvládli, a to i ti, kteří si sami nevěřili.
U chaty Lásky na nás již čekali tři lesáci a myslivci. Pro děti měli připravena tři stanoviště, na nichž se děti dozvěděly spoustu zajímavostí.
První stanoviště bylo zaměřeno na myslivost. Zde děti viděly trofeje zvěře, která se vyskytuje v místních lesích. Mohli si osahat kožešiny ulovené zvěře a zjistili, že myslivci se hlavně o zvěř starají a lovením udržují stavy zvěře.
Na dalším stanovišti se děti seznámily s těžbou dřeva, viděly pomůcky, se kterými dřevař pracuje a zjistily, že práce dřevaře je velmi těžká a nebezpečná a je tedy potřebné dodržovat bezpečnostní opatření.
Poslední stanoviště pak ukázalo, jak se les obnovuje a jak dlouho to trvá, než nový les vyroste. Děti měly možnost seznámit se s různými druhy stromů, které v našem lese rostou.
Po absolvování zajímavého a poučného programu si každý opekl špekáček a bylo nutné se vrátit zpět. I zpáteční cesta byla všemi dětmi perfektně zvládnutá.
Poděkování patří panu Ing. Aleši Bobčíkovi, který vše velmi pěkně připravil, zajiistil i další odborníky a pomohl s převozem materiálu.
Jako památku na tento den dostaly všechny děti Modlitbu lesa, která v sobě zahrnuje vše důležité o lese a o chování člověka v lese a jeho vztahu k přírodě.