pátek 22. května 2020

Návrat do školy - aktuální informace

V pondělí 25. 5. 2020 se velká část žáků naší školy vrátí do lavic. Velká část z nich (jak plyne z toho, co nám napsali v dotaznících) se toho okamžiku již nemůže dočkat. My se na naše žáky těšíme také. Bylo tedy naší snahou umožnit přístup do školy všem žákům, kteří o to projeví zájem. I proto (a také v souvislosti s hygienickými nařízeními, která musíme dodržovat) jsme byli nuceni dodatečně změnit rozložení skupin. Bude to pro nás pro všechny komplikovanější, ale zájem našich žáků o výuku pro nás stojí nad vším ostatním. Věříme proto, že tuto změnu na poslední chvíli pochopíte. Koneckonců nejde o nic zásadního.
Důležitá upozornění: 
- v pondělí 25. 5. bude ráno kontrolováno čestné prohlášení o zdravotním stavu - nezapomeňte děti tímto prohlášením vybavit - škola nemůže přijmout ty, kteří prohlášení nebudou mít
- každé ráno bude kontrolováno, že každý žák má u sebe minimálně 2 roušky a sáček na jejich ukládání
- pitný režim nebude v tomto nouzovém režimu poskytován - vybavte děti dostatečným množstvím tekutin v jejich osobních lahvích
- i přesto, že děti budou poučeny o tom, jak se ve škole z hygienického hlediska chovat, poučte je, prosím, také doma 
- žáci s podezřením na respirační onemocnění budou okamžitě umístěni do karantény a budou k nim povoláni rodiče - neposílejte nachlazené děti do školy, zkomplikujete tak chod školy všem ostatním
Rozdělení do skupin, učeben a příchod do školy:
SKUPINA I - žáci 1. a 2. ročníku; výuka probíhá v učebně I. třídy v patře; vedoucí učitelka Alena Ondrová - příchod do školy v 7:40 hlavním vchodem
SKUPINA II - žáci 3. a 4. ročníku; výuka probíhá v učebně IV. třídy v patře; vedoucí učitelka Miroslava Končitíková - příchod do školy v 7:45 zadním vchodem přes dvůr
SKUPINA III - žáci 5. ročníku; výuka probíhá v učebně V. třídy v přízemí; vedoucí učitelka Eva Kočí
V jednotlivých skupinách budou dle předmětů působit i další vyučující.

Podrobné informace obdrží rodiče e-mailem.

teamZŠHN