pátek 27. března 2020

Zápis k povinné školní docházce a opatření MŠMT k zápisům

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

V souvislosti s výše uvedeným opatřením vyhlašuje ředitel školy Základní škola Horní Němčí, okres Uherské hradiště zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na středu 29. 4. 2020.

Přihlášky k zápisu je možné stáhnout zde (klikni na zde, zadej heslo pro stažení zshn). Vyplněné přihlášky zašlete do školy poštou nebo osobně dejte do schránky. Využít můžete také zaslání pomocí datové schránky nebo e-mailem (v tomto případě musí být žádost elektronicky podepsána). na adresu zshornemci@gmail.com nejpozději do 29. 4. 2020. V souladu se zákonem budou výsledky zápisu zveřejněny na webu školy (www.zshn.cz) a také na dveřích školy.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, stáhněte si žádost o odklad povinné školní docházky zde (klikni na zde, zadej heslo pro stažení zshn). Vyplněné žádosti o odklad zašlete do školy poštou nebo osobně dejte do schránky. Využít můžete také zaslání pomocí datové schránky nebo e-mailem (v tomto případě musí být žádost elektronicky podepsána). na adresu zshornemci@gmail.com nejpozději do 30. 4. 2020. Aby mohla být žádost úspěšně vyřízena musí obsahovat 2 přílohy: 1. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 2. doporučující posouzení odborného lékaře neb klinického psychologa.


Postup pro podání žádosti o odklad je následující:

  • Zákonný zástupce požádá od 1. dubna do 30. dubna 2020 o odklad.
  • Zákonný zástupce může podat žádost bez doporučujících posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa s tím, že ji dodá později. ředitel školy pak přeruší správní řízení a vyzve zák. zástupce, aby příslušná doporučení doložil, přičemž stanoví lhůtu, do kdy tak má učinit.